Privacybeleid voor Facile

Dit is het privacybeleid voor Facile, toegankelijk via www.workfacile.com/privacy

Hier vindt u een overzicht van de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken en hoe u daarvan profiteert. U ziet ook wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij slaan Persoonsgegevens op die u aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inlogt op onze applicatie, een reservering maakt of uw voorkeuren opslaat. De reserveringsgegevens worden geanonimiseerd nadat wij ze niet meer nodig hebben, dat is 14 dagen na het verlopen van de reservering.

De gegevens die wij creëren, worden automatisch verzameld wanneer u onze website of app bezoekt, bijv. IP-adres, apparaat-ID of welke browser u gebruikt. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie over deze technologieën.

Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens?

In de Facile Applicatie verwerken wij uw Persoonsgegevens uitsluitend voor het functioneren van de applicatie. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en gebruiken ze ook niet voor commerciële activiteiten.

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens en waarom?

Wij delen uw persoonsgegevens met niemand, maar er is één uitzondering: voor het opsporen van contacten zullen wij een lijst opstellen van de personen die zich op dezelfde verdieping en in hetzelfde gebouw bevonden als de persoon die positief testte op COVID-19 en deze lijst delen met de Health and Safety Officer van uw bedrijf. Wij kunnen slechts 14 dagen teruggaan in de tijd, zoals hierboven vermeld.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken buiten het land waar u gevestigd bent (maar niet buiten de Europese Economische Ruimte).

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

Als u niet langer uw reserveringen in het systeem wilt hebben, hoeft u alleen maar 14 dagen lang geen reserveringen meer te maken. Op dat moment zullen al uw activiteiten uit het verleden anoniem zijn gemaakt.

Als uw bedrijf gebruikmaakt van Teams en bedrijfseenheidstoewijzingen, hebt u de mogelijkheid om uw reserveringen met uw collega's te delen. U kunt dit mechanisme uitschakelen in de gebruikersinstellingen die u in de toepassing beheert.

Als u uw account wilt laten verwijderen, neem dan contact op met de beheerder voor Facile in uw bedrijf.

Indien u bezorgd bent over een mogelijke inbreuk op uw privacy of misbruik van uw Persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen om een klacht in te dienen (zie hieronder).

Gegevensbeveiliging en -bewaring

Wij gebruiken diverse maatregelen om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden, waaronder het beperken van de toegang tot uw Persoonsgegevens op een "need to know"-basis en het volgen van passende veiligheidsnormen om uw gegevens te beschermen.

Contacteer ons

PROCOS treedt op als "voor de verwerking verantwoordelijke" van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt onder, of in verband met, deze Privacykennisgeving. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving of onze praktijken voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op, of stuur een e-mail naar dataprotectionoffice@workfacile.com

Wij hopen dat wij uw eventuele vragen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Indien u echter onopgeloste vragen hebt, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.